ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สินค้า ของทางร้านบริการ ของทางร้านเรื่องเล่างานบุญติดต่อสอบถาม

 

การขอขมาลาญาติมิตรเพื่อเข้าอุปสมบทหน้าที่สำคัญอันหนึ่งของผู้ที่ต้องการจะบวช คือ การซักซ้อม ขั้นตอนในพิธีกับพระพี่เลี้ยง และต้องท่องคำขอบวช ซึ่งเรียกตาม ภาษาชาวบ้านว่า "คำขานนาค" ให้ได้ขึ้นใจ เมื่อใกล้ถึงวันจะบวช จะต้องนำดอกไม้ธูปเทียน ไปลาญาติพี่น้อง และผู้ใหญ่ ซึ่งตนเคารพนับถือ เป็นการแสดงความเคารพและขอขมา ขออโหสิกรรม ในสิ่งที่ตนเคยล่วงเกิน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

และในวันสุกดิบ หรือก่อนที่ทำการนำนาคไปทำพิธีอุปสมบทที่วัด ได้จัดให้มีพิธีขอขมาและลาญาติมิตรด้วย ทั้งนี้เพราะเป็น การสะดวก เนื่องจากทุกคนมาชุมนุมกันเพื่อช่วยงาน และร่วมแสดง ความยินดี ผู้ใดที่พ่อนาคยังไมได้ขอขมาลาโทษ ก็สามารถกระทำได้ในวันนี้

การปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการขอขมา

ในการขอขมา ผู้ใหญ่จะนำเจ้านาค ถือดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปกราบลาญาติพี่น้องและผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ พร้อมกับกล่าวคำขอขมาว่า "กรรมหนึ่งกรรมใด ที่ข้าพเจ้าเคยผิดพลาดล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วย" ผู้รับขอขมาต้องกล่าวคำว่า "อโหสิ" ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้เจ้านาค มีความสบายใจ หรือกหากได้บัตรขอขมา ก็กำหนดในใจว่า จะให้อภัยและอโหสิ ด้วยจิตที่แจ่มใสเช่นเดียวกัน


ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ จัดจำหน่าย ของทำบุญ สังฆทาน ไทยทาน สำหรับงานบุญ และ ประเพณีต่างๆ และรับจัดชุดสำหรับ งานบวช ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีบริการ ปักชื่อ และตรา บนตาลปัตร ย่าม หรือ หมอน อีกด้วย คิดถึงเครื่อง สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน เครื่องประกอบงานพิธีต่างๆ โปรดคิดถึงเรา พูนพร สังฆภัณฑ์