ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สินค้า ของทางร้านบริการ ของทางร้านเรื่องเล่างานบุญติดต่อสอบถาม

 

คำถวายเครื่องสักการะลอยกระทง


อะหัง อิมานิ สักกาเรนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูชะยามิ อะยัง สักกาเรนะ มุนิโท ปาทะ วะลัญชัสสะ ปูชายะ อานิสังโส มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่อยู่ ณ หาดทรายแม่นํ้านัมมทานทีโน้น ด้วยเครื่องสักการบูชานี้ ขออานิสงส์แห่งการบูชานี้ ซึ่งรอยพระพุทธบาท ด้วยเครื่องสักการบูชา จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า ตลอดกาลนานเทอญ ฯ


ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ จัดจำหน่าย ของทำบุญ สังฆทาน ไทยทาน สำหรับงานบุญ และ ประเพณีต่างๆ และรับจัดชุดสำหรับ งานบวช ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีบริการ ปักชื่อ และตรา บนตาลปัตร ย่าม หรือ หมอน อีกด้วย คิดถึงเครื่อง สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน เครื่องประกอบงานพิธีต่างๆ โปรดคิดถึงเรา พูนพร สังฆภัณฑ์