ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สินค้า ของทางร้านบริการ ของทางร้านเรื่องเล่างานบุญติดต่อสอบถาม

 

คำถวายปัจจัยตั้งเป็นมูลนิธิ


ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปฎิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ รูปิยานิ สะปะริวารานิ พุทธะสาสะเน ปุญญะนิธานัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุโน ภันเต อะยัง พุทธะสาสะเน ปุญญะนิธานัตถายะ รูปิยานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายปัจจัย พร้อมกับของบริวาร.
เหล่านี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์ ตั้งเป็นมูลนิธิ ไว้ในพระพุทธศาสนานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ


ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ จัดจำหน่าย ของทำบุญ สังฆทาน ไทยทาน สำหรับงานบุญ และ ประเพณีต่างๆ และรับจัดชุดสำหรับ งานบวช ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีบริการ ปักชื่อ และตรา บนตาลปัตร ย่าม หรือ หมอน อีกด้วย คิดถึงเครื่อง สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน เครื่องประกอบงานพิธีต่างๆ โปรดคิดถึงเรา พูนพร สังฆภัณฑ์