ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สินค้า ของทางร้านบริการ ของทางร้านเรื่องเล่างานบุญติดต่อสอบถาม

 

อานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน


อนิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้านุ่งห่มต่างๆ
ได้ผลบุญตอบแทนทันทีในปัจจุบันจากแรงอธิษฐาน นำมาซึ่งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และความเจริญทั้งปวง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงาม สุ้มเสียงไพเราะ มีลาภยศ และบริวารแวดล้อมถึงซึ่งความสำเร็จเสมอไป อีกทั้งยังเป็นการสะสมปัจจัยอันยิ่งใหญ่เพื่อเดินทางสู่ภพต่อไป เมื่อดับชีพวายชนม์ก็ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติสืบไป

เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล

การถวายผ้าอาบน้ำฝนมีผลานิสงส์อย่างไร เป็นใจความว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับ อยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถีในวันนั้นเป็นวัน ๘ ค่ำ นางวิสาขาได้ถือเครื่องสักการะ พร้อมด้วยบริวาร เป็นอันมากไปสู่ สำนักพระพุทธเจ้า ถวายเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยแล้ว บังเอิญฝนตก พระภิกษุ ทั้งหลาย ได้เปลือยกายอาบน้ำฝนกันมากมาย นางวิสาขาเห็นเช่นนั้นแล้วก็เกิดความละอาย และคิดในใจว่าพระภิกษุไม่มีผ้าสำหรับอาบน้ำฝน ก็บังเกิดมีจิตศรัทธา คิดจะสร้างผ้าอาบน้ำฝน ถวายเป็นทานแล้ว ก็กลับไปสู่กรุงสาวัตถี จัดแจงหาผ้าได้พอสมควร แล้วพอตอนเย็นก็พาบริวาร และผ้านั้นมาสู่ สำนักพระพุทธองค์ แล้วถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้น แก่องค์พระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุทั้งหลาย แล้วกราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การถวายผ้าอาบน้ำฝนนี้ มีผลานิสงส์ เป็นอย่างไรพระเจ้าข้า

พระองค์ได้ตรัสเทศนาว่า ดูกรนางวิสาขา ถ้าบุคคลใดมีจิตศรัทธา นำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแก่พระภิกษุ ในพุทธศาสนาจะมีผลานิสงส์ เป็นอเนกประการ แล้วพระองค์ทรงนำอดีตนิทาน มาแสดงต่อไปว่า ในศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีหญิงเข็ญใจคนหนึ่ง มีนามว่า อมัยทาสีอยู่มาวันหนึ่งนางได้เห็น คนทั้งหลาย นำผ้ากาสาวพัตรไปสู่สำนักภิกษุสงฆ์ให้เป็นทาน โดยกระทำให้เป็นผู้อาบน้ำฝน นางอมัยทาสีก็มีศรัทธา อยากจะทำบุญกับเขาบ้าง นางก็คิดว่า จะทำอย่างไรดีหนอ ที่เราจะได้ทำบุญในคราวนี้บ้าง พิจารณาผ้าที่จะให้ทานก็ไม่มี รีบไปหามารดา แล้วบอกความจำนงของตนให้มารดา มารดาก็ตอบว่า เราจะเอามาแต่ที่ไหน เราก็เป็นทาสเขาอยู่ นางอมัยทาสี เมื่อได้ยินดังนี้น้ำตาก็ไหลด้วยความเสียใจ มารดาของนางก็มีจิตสงสาร จึงแนะนำให้ นางอมัยทาสี ไปขึ้นค่าตัวกับนาย นางได้รับคำแนะนำเช่นนั้นแล้ว ก็มีความยินดี จึงรีบไปหานายของนาง ฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นนาย ก็ปฏิเสธไม่ยอมให้ นางอมัยทาสีขึ้นค่าตัว นางไม่มีความสบายใจ นางมาคิดว่าเมื่อชาติก่อนนี้ เราไม่ทำบุญให้ทาน มาชาตินี้เราจึงได้ตกระกำลำบาก ถึงเวลาจะทำบุญ กับเขาบ้าง ก็จะไม่ทำกับเขา คราวนี้จะเป็นตายอย่างไร จะต้องขอทำบุญให้ได้ ในครั้งนี้ ด้วยจิตศรัทธาแรงกล้า นางอมัยทาสีทนความอับอาบขายหน้า ได้สละผ้าห่ม แล้วนำใบไม้มาเย็บกลัด พอปกปิด บรรเทาความอาย แล้วเอาผ้าซักฟอก ให้หมดความสกปรก แล้วนำดอกไม้ธูปเทียน พร้อมด้วยผ้า ไปสู่ธรรมศาลา ถวายผ้าอาบน้ำฝน นั้นในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ก่อนเข้าพรรษาพร้อมกับ มหาชนทั้งหลาย แล้วตั้งความปรารถนาว่า ด้วยอานิสงส์ ที่ตนได้กระทำบุญในคราวครั้งนี้ ขึ้นชื่อว่า ความยากจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์อย่าได้มีในชาติต่อ ๆ ไป จนถึงพระนิพพาน และขอให้พบพระศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย์ เมื่อคำปรารถนาของนางจบลงแล้ว เทวดาทั้งหลาย ก็ซ้องสาธุการ สนั่นหวั่นไหว

ด้วยอานิสงส์ของนางอมัยทาสี ทำบุญในคราวครั้งนั้น อยู่มาได้ ๗ วัน พระเจ้าพันธุมหาราช ได้เสด็จไปพบ นางกำลังหาบฟืน มาในระหว่างทาง ก็เกิดความปฏิพัทธ์ รักใคร่ ในตัวนางมาก จึงตรัสปราศรัยไต่ถาม ความตลอดแล้ว จึงยกนางขึ้นราชรถ นำเข้าไปสู่พระนคร อภิเษกนางให้อยู่ในตำแหน่งอัครมเหสี ครั้นทำลายขันธ์ แล้วนางได้ไปเกิดบนสวรรค์มีวิมานทองสูง ๑๕ โยชน์ มีนางฟ้าเป็นบริวาร ๓ พัน ครั้นเสวยทิพย์สมบัติแล้ว จนในชาติสุดท้าย นางจะได้เกิด ในศาสนา พระศรีอริยเมตไตรย์ ได้บรรลุธรรมพิเศษ ดังนี้แล พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว ชนทั้งหลายก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ส่วนนางวิสาขา ก็ตั้งอยู่ในพระรัตนตรัย

ที่มา ::: เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาล จาก www.84000.org ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 


ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ จัดจำหน่าย ของทำบุญ สังฆทาน ไทยทาน สำหรับงานบุญ และ ประเพณีต่างๆ และรับจัดชุดสำหรับ งานบวช ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีบริการ ปักชื่อ และตรา บนตาลปัตร ย่าม หรือ หมอน อีกด้วย คิดถึงเครื่อง สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน เครื่องประกอบงานพิธีต่างๆ โปรดคิดถึงเรา พูนพร สังฆภัณฑ์