ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สินค้า ของทางร้านบริการ ของทางร้านเรื่องเล่างานบุญติดต่อสอบถาม

 

เรื่องเล่างานบุญ


คำกล่าวถวาย บทสวดมนต์ และอานิสงค์จาก การทำบุญสิ่งของชนิดต่างๆ
ความเชื่อของคนไทยในท้องถิ่นต่างๆ เกี่ยวกับของทำบุญนานาชนิด ทั้งอดีต และปัจจุบัน มีมากมายหลายชนิด โดยเล่าถึงอานิสงค์ จากการทำบุญ สิ่งของต่างๆ เหล่านั้นแตกต่างกันไป รวมทั้งคำกล่าวถวายก็แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน

คำถวายทานแต่ละบทนั้น จะต้องกล่าวบทนะโม ๓ จบ ก่อนถวายทานเสมอ

ข้อสังเกตการใช้คำบาลีในการถวายทาน

๑ . สิ่งของที่จะกล่าวคำถวายนั้น ถ้าเป็นสิ่งของที่บุคคลเดียวสามารถยกถวายขึ้นได้ และเป็นกัปปิยวัตถุ คือสิ่งของที่สมควรแก่ภิกษุบริโภคใช้สอย นิยมใช้คำบาลีว่า โอโณชะยามะ แปลว่า ขอน้อมถวาย และใช้คำว่า ปะฏิคคัณหาตุ แปลว่า ขอจงรับ เป็นคำกล่าวถวายทาน
๒ . ถ้าสิ่งของที่จะกล่าวคำถวายนั้น เป็นสิ่งของที่บุคคลเดียวไม่สามารถยกถวายขึ้นได้ หรือเป็นสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ นิยมใช้คำบาลี นิยยาเทมะ แปลว่า ขอมอบถวาย แทนคำว่า โอโณชะยามะ และใช้คำว่า ปะฏิชานาตุ แปลว่า จงรับทราบ แทนคำว่า ปะฏิคคัณหาตุ ส่วนคำว่า สังวัตตะตุ แปลว่าจงเป็นไป ซึ่งเป็นกิริยาของอานิสงส์ในการถวายทาน กล่าวคือ ขออานิสงส์ จงเป็นไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข นั่นเอง

อานิสงส์การให้ทาน

๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รัก ที่พอใจของคนหมู่มาก
๒. สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ใช้งาน
๓. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป
๔. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์
๕. ผู้ให้ทานหลังตายแล้วย่อมเกิดในสุคติ


ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ จัดจำหน่าย ของทำบุญ สังฆทาน ไทยทาน สำหรับงานบุญ และ ประเพณีต่างๆ และรับจัดชุดสำหรับ งานบวช ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีบริการ ปักชื่อ และตรา บนตาลปัตร ย่าม หรือ หมอน อีกด้วย คิดถึงเครื่อง สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน เครื่องประกอบงานพิธีต่างๆ โปรดคิดถึงเรา พูนพร สังฆภัณฑ์